Приемът за новите специалности на Колеж по иновативни технологии започна! Изберете бъдеща си професия!

Филмов монтаж

Специалността Филмов монтаж от Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии дава възможност на колежаните да придобият основни знания и компетенции  в областта на телевизията и киното. Обучението по Филмов монтаж позволява да се развивате в професионалното направление Аудиовизуални изкуства и техника, производство на медийни продукти. По време на двугодишното си обучение ще изучавате предмети като Българско и световно кино; Мултимедийни технологии; Драматургия на късите филми, замисъл, заснемане и монтаж; Филмов и ТВ монтаж; Специални ефекти; Технология на филмовия монтаж и други. Ще имате достатъчен брой практически и теоретични часове, за да усвоите материала качествено и дълготрайно. След завършване на Колеж по иновативни технологии ще получите Свидетелство за IV степен на професионална квалификация за професия Монтажист. Завършилите успешно могат да се реализират в професии като: режисьор по монтаж или режисьор на пулт, да работят по чуждестранни продукции, както и във всички аспекти на филмовото или киноизкуство. По време на обучението си монтажистът ще се включва практически в дейности като подбор и заснемане на кадри по сценарий, приемане и спазване на указания от режисьора. Също така ще участва в работата по синхронизация на звук и надписи, както и използването на монтажна и компютърна апаратура.

Режисьор кино и телевизия

Специалността Режисьор кино и телевизия е за онези, които имат желание да организират, ръководят и създават филмово и ТВ съдържание. С обучението кандидатите придобиват широка гама от знания и умения в областта на игралното и неигралното кино, сериали, телевизионни предавания, ток-шоу, новинарски блокове и други. При завършване ще получите IV степен на професионална квалификация за професия Режисьор в професионално направление  Аудиовизуални изкуства и техника, производство на медийни продукти. Ще получите теоретични и практически знания по следните предмети: Организация и създаване на проект на филм; Организация и ръководство на предподготвителния и подготвителния период на филма или телевизионното предаване; Организация и ръководство на снимачния процес на филма или телевизионното предаване; Организация и координиране работата на група или екип и други. Завършилите специалността успешно откриват работното си място като: режисьори-постановчици на игрални филми, телевизионни сериали, филми в областта на публицистиката и документалистика. Също така колежаните могат да заемат длъжности в областта на рекламните филми и клипове, дублаж на филми и други.

Компютърна анимация

Специалност Компютърна анимация в Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, дава възможност на колежаните да придобият базови познания в областта на електронната графика и компетентното използване на елементите. Изучавайки Компютърна анимация, ще получите теоретична и практическа подготовка по предмети като: Видове анимации, етапи и операции при създаване на анимационни продукти; Създаване на визуални продукти; Специализиран софтуер и техники, използвани в компютърната анимация; Създаване на анимационен филм, с използване на специализиран софтуер; Приложение на специфични програмни продукти за създаване на компютърен анимационен продукт и други. Професионалното направление, в което ще можете да работите е Аудиовизуални изкуства и техника, производство на медийни продукти и също така ще получите свидетелство за IV степен на професионална квалификация за професия Аниматор. След завършване на специалността, обучаващите се ще притежават умения за създаване на растерни изображения, редактиране на векторни графики, изработка на анимирани банери, режисиране на компютърни анимации.

Видео монтаж

Специалността Видео монтаж от Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии Ви дава възможност да се развивате в професионалното направление Аудиовизуални изкуства и техника, производство на медийни продукти. По време на двугодишното си обучение ще изучавате предмети като Основи на композицията; Мултимедийни технологии; Технология на видеомонтажа; Филмов и ТВ монтаж; Специални ефекти; Основи на компютърната анимация и други. Ще имате достатъчен брой практически и теоретични часове, за да усвоите материала качествено и дълготрайно. След завършване на Колеж по иновативни технологии ще получите Свидетелство за IV степен на професионална квалификация за професия Монтажист. Включвайки се в обучението по видео монтаж, колежаните ще изградят професионални навици по отношение на телевизионната и кинопродукция. Също така, в обучаващите ще се изгради теоретична основа от знания, свързани с историята на основоположниците на монтажа, прожектиране на монтажни откъси, рекламни клипове и програми за видео обработка. След завършване на семестрите, колежаните биха могли да се реализират в някои от следните направления: специалист по надписи на филми, специални ефекти, обработка в монтажно студио и други.

Автоматизирани и роботизирани системи

Специалност Автоматизирани и роботизирани системи Ви дава възможност да получите IV степен на професионална квалификация за професията Техник по автоматизация. Професионалното направление, към което е насочена специалността е Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника. Основните предмети, които ще изучавате са Технически средства за автоматизация; Вградени системи (PLC - контролери); Роботи и мехатронни системи; Управление на роботи и машини автомати и други. Част от дейностите по програмата са свързани със: внедряване и програмиране на роботизирани модули, управление на мехатронни системи в области като медицина и други. Завършилите успешно специалността биха могли да се реализират на пазара на труда в професии като: системен инженер за разработване и експлоатация на роботизирани системи, ръководител на отдел на индустриална фирма, проектант на автоматизирани системи за управление на роботизирани системи и други.

Репортер и водещ на телевизионно или радиопредаване

Друга специалност от професионалното направление  Аудиовизуални изкуства и техника, производство на медийни продукти е Репортер и водещ. Записвайки се в нашата специалност, колежаните ще изградят множество професионални навици, свързани със: слушане, говорене, работа с микрофон, визуален контакт, интонационен акцент. По време на семестрите колежаните ще придобият умения по отношение на: познаването на историята на телевизията и радиото, отразяване на събития,, отразяване на събития от обществения и икономически живот.

 След завършване бихте могли да работите като Репортер и водещ на телевизионно предаване или радиопредаване. Основните предмети, които ще изучавате в Колеж по иновативни технологии са: Подготовка на телевизионно предаване/радиопредаване; Реализация на телевизионно предаване/радиопредаване; Задължения на водещ на радио или телевизионно предаване в ефир; Подготовка на радио или телевизионно предаване за излъчване в ефир.

 

Моден консултант

По време на обучението си по специалност Моден консултант в Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии ще изучавате предмети като Моден дизайн – световни тенденции; Проектиране и изграждане на ателие за облекла по поръчки; Проектиране по модел на клиента; Продукти и услуги в модата; Художествено оформление на облеклото и аксесоарите и други. По време на обучението си колежаните ще придобият ценни знания и опит свързани с избора на цветове за дрехи и аксесоари, подходящи съчетания материи, общуване с клиенти и други. Изучаването на специалността ще отговори на фундаментални въпроси като: как се използват цветовете, каква е тайната на идеалното облекло, какви материи са актуални за различните сезони и как се определят пропорциите на тялото. Част от задачите, за които ще отговарят обучаващите, след като се дипломират, в реална работна среда,са: предоставяне на модни съвети, препоръки за тоалети, консултантски услуги. Професията за която ще получите свидетелство за IV степен на професионална квалификация е Модист в професионалното направление Производствени технологии, текстил, облекло, обувки и кожи. 

Фитнес

При завършване на специалност Фитнес ще придобиете свидетелство за IV степен на професионална квалификация за професията Инструктор по фитнес в професионално направление Спорт. По време на обучението си ще изучавате предмети като Фитнес тренировки, Фитнес програми и диети, Управление на фитнес услугите, Спорт - същност, ползи, история и други. Колежаните ще се запознаят с основи на методиката на фитнес подготовката, изготвяне на индивидуални диети и тренировъчни режими, анализ на новостите около спорта, познания в диетичното хранене. Завършилите успешно програмата биха могли да се реализират като: фитнес инструктори, ръководители в спортни клубове и школи и други.

Електронна търговия

elektronna tyrgovia

Специалност Електронна търговия на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е насочена към тези, които искат да развиват компетенции в електронния бизнес и се нуждаят от висококвалифицирани  знания и умения за създаването на свой собствен , успешен електронен магазин.В курса по обучението на специалността се изучават задълбочено следните специализирани учебни  дисциплини като:Електронна Търговия,Интернет и WEB технологии, Системи за управление на съдържанието (CMS ), Сървъри и бази данни, Компютърна графика и дизайн, Оптимизация на търсещи машини (SEO), Компютърни системи: устройство, инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер, Информационна техника и технологии. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните  дисциплини като Обща икономическа теория, Основи на пазарната икономика ,Интернет маркетинг, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии.Предвидено е изучаването на най-важния език за съвременния бизнес-английски.След успешно завършване на обучението, колежаните  ще придобият професионална квалификация за една от „професиите на бъдещето“- „Организатор ИТ приложения“.

Системно програмиране

sistemno programirane

Специалност Системно програмиране на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е насочено към тези които искат да се развиват в областта на програмирането, да прилагат усвоените знания в конкретните условия за създаване на програмно осигуряване. В курса по обучението на специалността се изучават задълбочено следните специализирани дисциплини като: Компютърни системи: устройство, инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер, Интернет и WEBтехнологии: основни видове интернет приложения, Управление на бази от данни, Програмиране, Технология на програмирането, Обектно- ориентирано програмиране, Програмиране със С#, Компютърна графика и дизайн, Вградени управляващи системи, Компютърни мрежи и др. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Обща икономическа теория и Основи на пазарната икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Компютърни мрежи

monitor-1307227_640

Специалност Компютърни мрежи на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Въведение в програмирането, Диагностика на компютърна техника, Архитектура на персоналния компютър, компютърния хардуер и техническата документация, Асемблиране и конфигуриране на компютърните системи и др. За избираема професионална подготовка се предлага предметът - Програми за графичен дизайн. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Графичен дизайн

pc-1207834_640

 Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Интериорен дизайн

interioren dizain

Специалност Интериорен дизайн на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ Вие можете да развиете способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера още с влизането си в Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии. Курсът на обучение е две години, през които ще получите задълбочени познания по предмети (модули) като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн" включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране - AutoCAD.

Текстообработване

tekstoobrabotvane

Специалност  Текстообработване се получава на основата на курс за обучение, след завършването на който обучаваният: ще умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол; ще познава и прилага основните операции при работа с компютър; ще умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дългосрочни и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.; Професията на завършилия колежанин е "Оператор на компютър" с първа степен на професионална квалификация.

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close