Интериорен дизайн

Професия „Дизайнер" - III степен на  професионална квалификация
/двугодишно професионално обучение, задочна форма, лиценз от НАПОО/

 

За специалността

Специалността „Интериорен дизайн" на колеж „Омега" e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ Вие можете да развиете способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера още с влизането си в колеж „Омега". Курсът на обучение е две години, през които ще получите задълбочени познания по предмети (модули) като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн" включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране - AutoCAD.

Защо „Интериорен дизайн"?

Специалност „Интериорен дизайн" в колеж „Омега" предвижда специализирана подготовка в областта на интериорния дизайн, базираща се не само на традиционни теоретични познания, но и на последните световни тенденции. Целта на колежа е да превърне своите възпитаници в творци дизайнери в сферата на художественото проектиране на обществен, жилищен и търговски интериор. За доброто Ви обучение ще бъдат отговорни доказан екип от преподаватели, както и български и чуждестранни практикуващи архитекти. Те ще Ви запознаят с най – новите европейски и световни тенденции в интериорният дизайн, как да се справяте успешно с практически казуси в работният процес и как да доразвиете творческият си потенциал.

 Професионална реализация

Бурното развитие на строителството в страната и чужбина и все по-взискателното потребителско търсене неминуемо доведоха до остра нужда от специалисти в областта на интериорния дизайн. Пред изучаващите „Интериорен дизайн" се разкрива широк кръг възможности за реализация не само в местни, но и в чуждестранни дизайнерски фирми. Знанията и практическият опит, с които разполагат завършилите специалността, са стабилна основа за стартиране на самостоятелен бизнес в тази сфера.