При нас обучението се извършва от висококвалифицирани специалисти, които ще ви помогнат лесно и бързо да започнете своето професионално развитие.
По време на следването си, колежаните ще имат възможност да получат ценни знания и практически умения от специалисти, работещи по успешни бизнес проекти.
Паралелно с академичното обучение предлагаме и допълнителни курсове които ще са в полза на вашето професионално развитие.
Екипът на Кариерния център е специализиран в съдействието при начертаване на кариерен план, при определяне на краткосрочните и стратегическите цели в кариерата, както и при дефинирането на насоки за усъвършенстване на професионалната квалификация и оформяне на програма за развитие.
Ориентиране на колежаните към най-подходящите за тях професионални сфери въз основа на качества и умения, които те притежават. Ориентирането става посредством попълване на професионални анкети, въпросници и методики за кариерно ориентиране и определяне на областите, имащи особена важност при личностната и професионалната реализация.
Предлагаме консултации при съставяне на CV и мотивационно писмо, както и друг тип документи, необходими за кандидатстване за работа.
Също така може да разчитате на нас за напътствия по цялостния процес на подбор при кандидатстване за работа: как протича на интервюто за работа, очаквания на работодателя, поведение по време на интервю, получаване на обратна връзка.
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии се стреми да поддържа активни и постоянни отношения с всички членове на общността от завършили колежани, като им предоставя възможност да се възползват от услугите на Кариерния център и след като се дипломират. Чрез установените вече контакти с работодатели и агенции за подбор на персонал, Кариерният център се стреми да окаже помощ на всички желаещи завършили колежани като съдействаме за намиране на желаната от тях работа.