Кариерно ориентирано обучение

При нас обучението се извършва от висококвалифицирани специалисти, които ще ви помогнат лесно и бързо да започнете своето професионално развитие.
По време на следването си, колежаните ще имат възможност да получат ценни знания и практически умения от специалисти, работещи по успешни бизнес проекти.
Паралелно с академичното обучение предлагаме и допълнителни курсове които ще са в полза на вашето професионално развитие.
Екипът на Кариерния център е специализиран в съдействието при начертаване на кариерен план, при определяне на краткосрочните и стратегическите цели в кариерата, както и при дефинирането на насоки за усъвършенстване на професионалната квалификация и оформяне на програма за развитие.
Ориентиране на колежаните към най-подходящите за тях професионални сфери въз основа на качества и умения, които те притежават. Ориентирането става посредством попълване на професионални анкети, въпросници и методики за кариерно ориентиране и определяне на областите, имащи особена важност при личностната и професионалната реализация.
Предлагаме консултации при съставяне на CV и мотивационно писмо, както и друг тип документи, необходими за кандидатстване за работа.
Също така може да разчитате на нас за напътствия по цялостния процес на подбор при кандидатстване за работа: как протича на интервюто за работа, очаквания на работодателя, поведение по време на интервю, получаване на обратна връзка.
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии се стреми да поддържа активни и постоянни отношения с всички членове на общността от завършили колежани, като им предоставя възможност да се възползват от услугите на Кариерния център и след като се дипломират. Чрез установените вече контакти с работодатели и агенции за подбор на персонал, Кариерният център се стреми да окаже помощ на всички желаещи завършили колежани като съдействаме за намиране на желаната от тях работа.

Кариерен център

Кариерният център на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии има за цел да организира и предостави на колежаните възможността за реална професионална активност, както по време на обучението, така и след завършването му.  По този начин центърът оказва огромно влияние върху бъдещите планове и реализация на колежаните.

Основната цел на екипа, който подготвя и организира професионалната реализация на колежаните, е да им съдейства при намирането на най-подходящата работа за тях, като едновременно с това да ги мотивира и да им вдъхне увереност. За тази цел на колежаните се предлагат различни консултации и подготовки.

Основни услуги на кариерния център

Всички посочени по-долу услуги са безплатни както за колежаните, така и за работодателите. Услугите на Кариерния център към Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии са насочени в две направления:

Услуги към настоящите колежани:


* Съдействие при търсене на работа или стаж - Кариерният център поддържа връзка с работодатели и Агенции за подбор на персонал, чрез които се стреми да съдейства на колежаните в намирането на подходяща работа /стаж за тях.
* Съдействие на колежаните за осъществяване на контакт с конкретен желан работодател - ако желаете да осъществите контакт с конкретен работодател, консултантите от Кариения център разполагат с начини, чрез които да Ви съдействат това да стане.
* Кариерно консултиране - консултации за начина и посоката на развитие на кариерата. Екипът на Кариерния център е специализиран в съдействието при начертаване на кариерен план, при определяне на краткосрочните и стратегическите цели в кариерата, както и при дефинирането на насоки за усъвършенстване на професионалната квалификация и оформяне на програма за развитие.
* Кариерно ориентиране - ориентиране на колежаните към най-подходящите за тях професионални сфери въз основа на качества и умения, които притежават. Ориентирането става посредством попълване на професионални анкети, въпросници и методики за кариерно ориентиране и определяне на областите, имащи особена важност при личностната и професионалната реализация.
* Консултации при съставяне на CV и мотивационно писмо, както и друг тип документи, необходими за кандидатстване за работа.
* Консултации и напътствия за цялостния процес на подбор при кандидатстване за работа: Цялостно протичане на интервюто за работа, очаквания на работодателя, поведение по време на интервю, получаване на обратна връзка.

Услуги към завършилите колежани:


Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии се стреми да поддържа активни и постоянни отношения с всички членове на общността от завършили колежани като им предоставя възможност да се възползват от услугите на Кариерния център и след като се дипломират. Чрез установените вече контакти с работодатели и агенции за подбор на персонал, Кариерният център се стреми да окаже на всички желаещи завършили колежани:
* Съдействие за намиране на желаната от тях работа;
* Съдействие за намиране на информация за конкретна фирма или работодател;
* Консултации относно трудовите им права.

И всички други услуги, с които бихме могли да бъдем полезни в професионалното реализиране на възпитаниците на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии.

Приемно време на Кариерния център за колежани:


Желаещите да се възползват от услугите на Кариерния център към Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии - Пловдив могат да го направят всеки четвъртък от 13.30 до 16.30ч. в Учебен отдел.

За контакти, информация, и заявяване на индивидуална среща с нашите консултанти, изпратете имейл на: omegacollegebg@gmail.com
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии може да предложи следните услуги на работодателите:

* Съдействие на работодателите при подбор измежду колежаните (извършване на предварителния подбор и преглед на документи, изготвяне на професионално-психологически профили на кандидатите и представяне на интервю с работодателя само на най-подходящите кандидати измежду всички колежани)
* Разпространение сред колежаните на обяви за работа, стажове, стипендии и друга информация.
* Организиране на фирмени представяния.
* Разпространение на фирмени флаери чрез стойки за брошури, разположени на входа на колежа, както и раздаване на флаери на колежаните в аудиториите на колежа.
* Организиране на Дни на кариерата - изложение на компании в сградата на колежа.
* Организиране на публични прояви с участието на колежаните - конкурси и изложби.
Изисквания и разпространение на обяви на работодатели

Изисквания към обявите:

* Кратко описание на дейността на компанията и лого;
* Име на позицията;
* Описание на позицията, дейности и отговорности; изисквания към кандидатите
* Условия на труд, предложени от работодателя
* Срок за кандидатстване
* Контакти на компанията (име, телефон, адрес), фирмена web страница.

Обявите се разпространяват по следните начини:

* публикуване на сайта на центъра;
* изпращане по имейл до всички колежани;
* поставяне на информационното табло във фоайето на Колежа.

Организиране на фирмени представяния

* Уточнява се ден, час и зала за мероприятието;
* Компанията представя свои рекламни материали (плакати и брошури) в срок до една седмица преди представянето, които се поставят на информационното табло във фоайето на колежа.
* Информацията се разгласява чрез сайта на центъра, по и-мейл до колежаните и чрез плакати в колежа
* По желание на компанията, Кариерният център осигурява техника за презентацията (лаптоп, мултимедия, екран).

За контакти, информация и заявяване на индивидуална среща с нашите консултанти, изпратете имейл на:

omegacollegebg@gmail.com

или се свържете с нас на телефони:

GSM: +359 882 933 572

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close