ОЧАКВАЙТЕ СКОРО НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ!

Електронна търговия

Специалността „Електронна търговия“ на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е насочена към тези, които искат да развиват компетенции в електронния бизнес и се нуждаят от висококвалифицирани  знания и умения за създаването на свой собствен , успешен електронен магазин.В курса по обучението на специалността се изучават задълбочено следните специализирани учебни  дисциплини като:Електронна Търговия,Интернет и WEB технологии, Системи за управление на съдържанието (CMS ), Сървъри и бази данни, Компютърна графика и дизайн, Оптимизация на търсещи машини (SEO), Компютърни системи: устройство, инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер, Информационна техника и технологии. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните  дисциплини като Обща икономическа теория, Основи на пазарната икономика ,Интернет маркетинг, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии.Предвидено е изучаването на най-важния език за съвременния бизнес-английски.След успешно завършване на обучението, колежаните  ще придобият професионална квалификация за една от „професиите на бъдещето“- „Организатор ИТ приложения“.

Системно програмиране

Специалността „Системно програмиране“ на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е насочено към тези които искат да се развиват в областта на програмирането, да прилагат усвоените знания в конкретните условия за създаване на програмно осигуряване. В курса по обучението на специалността се изучават задълбочено следните специализирани дисциплини като: Компютърни системи: устройство, инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер, Интернет и WEBтехнологии: основни видове интернет приложения, Управление на бази от данни, Програмиране, Технология на програмирането, Обектно- ориентирано програмиране, Програмиране със С#, Компютърна графика и дизайн, Вградени управляващи системи, Компютърни мрежи и др. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Обща икономическа теория и Основи на пазарната икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Компютърни мрежи

Специалността „Компютърни мрежи" на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии е насочена именно към тези, които искат да развиват компетенции в областта на информационните технологии. В курса на обучение по специалността се изучават задълбочено специализирани предмети като: Основи на електрониката, Компютърна техника, Операционни системи WINDOWS, LINUX, Глобални информационни мрежи и Интернет, Основи на телекомуникациите, Въведение в програмирането, Диагностика на компютърна техника, Архитектура на персоналния компютър, компютърния хардуер и техническата документация, Асемблиране и конфигуриране на компютърните системи и др. За избираема професионална подготовка се предлага предметът - Програми за графичен дизайн. Важна част в обучителния процес заемат и допълнителните дисциплини като Икономика, които запознават колежаните с основните принципи на организация и управление на фирмите от сферата на информационните технологии и тяхната връзка с останалите сфери на съвременния бизнес.

Графичен дизайн

 Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват. В обучителната програма се изучават: Английски език, Информационна техника и технологии, Предприемачество, Маркетинг, Рисуване и цветоусещане, История на изкуството, Линейно чертане, Компютърна графика, Различни видове програмни средства, Технология на графичните изкуства, както и много други, свързани със специалността, предмети (модули).

Интериорен дизайн

interior-2685517_1920

Специалността „Интериорен дизайн" на Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия. С наша помощ Вие можете да развиете способностите си и реално да стартирате своята дизайнерска кариера още с влизането си в Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии. Курсът на обучение е две години, през които ще получите задълбочени познания по предмети (модули) като: Рисуване, Техническо чертане, Аксонометрично и перспективно чертане, Архитектурно проектиране, Вътрешно проектиране и обзавеждане, Информационна техника и технологии, Екология в интериорния дизайн и др. Програмата „Интериорен дизайн" включва още разширено изучаване на чужд език, както и отлична подготовка в областта на компютърното проектиране - AutoCAD.

Текстообработване

Специалността  "Текстообработване" се получава на основата на курс за обучение, след завършването на който обучаваният :

  • ще умее да изпълнява административни дейности, свързани с обработка на информацията, писмени комуникации, работа с компютърна техника, отчетност и контрол;
  • ще познава и прилага основните операции при работа с компютър;
  • ще умее да осъществява оперативна дейност, свързана с обработването на документи: въвеждане, разпечатване, обмен на текстови файлове, базови знания за работа с електронни таблици, създаване на адресна книга; кореспонденция и организиране на дългосрочни и краткосрочни планове и задачи, презентации на фирмата и обекта на нейната дейност и др.;

            Професията на завършилия колежанин е "Оператор на компютър" с първа степен на професионална квалификация. За придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Оператор на компютър", входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване.

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close