Управлението на колежа се осъществява от: Дирекция, Мениджър, Учебен отдел, Отдел Маркетинг и Административен отдел.

Дирекцията организира и контролира обучението в колежа, следи за изпълнението на поставените задачи от Министерството на образованието и науката.

Основната задача на Мениджъра е да определи дългосрочните цели за развитие на колежа. Той помага и съдейства на Дирекцията при решаване на проблеми, свързани с обучението на колежаните и извън него. Одобрява и съдейства при изготвянето на маркетинговата стратегия на колежа.

Учебен отдел осъществява връзката между колежани, преподаватели и администрация.  Дейността предполага  обсъждане на всички възникнали въпроси и потребности на обучаеми  и обучаващи. Отделът има за основна цел да подпомага и толерира колежаните, както по служебни, така и по лични въпроси.

Административен отдел осигурява и поддържа материално-техническата база. Полага грижа за удобството на колежани и преподаватели по време на учебния процес.

Основните задачи на Маркетинг отдела се състоят в съгласуване действията за реализация и реклама на колежа, проучване на пазара и конкуренцията и осъществяване на комуникации с фирми и организации, предлагащи рекламна дейност. Приоритет на отдела е също изработването и осъществяването на маркетинговата политика на колежа.

Отделът е пряко подчинен на Мениджъра на колежа.

Схема на управление на колежа:

shema_upravlenie_omega

Учебен отдел е свързващото звено между колежани и преподаватели, както и организатор на самия учебен процес.

 Дейността предполага  обсъждане на всички възникнали въпроси и потребности на обучаеми  и обучаващи.

Под ръководството на Директора, работещите в отдела извършват дейности, обхващащи целия период на обучението на колежаните от записването до дипломирането им - издаване на колежански книжки, лични картони, уверения, академични справки, свидетелства за професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение. Отделът следи и изпълнява решенията на Педагогическия съвет, свързани с учебния процес, събира и съхранява цялата учебна документация, следи за изпълнението на Закона за Народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение.

Приоритет на учебен отдел е да изслушва, подпомага и толерира колежаните!

За контакт:

Росен Герасимов - Управител

GSM +359 882 933 572

Стела Петрова - +359 882 933 574

Е-мейл: omegacollegebg@gmail.com

Съветът функционира като специализиран орган за обсъждане и решаване на основни академични въпроси и проблеми в колежа. В състава му влизат всички академични кадри, изпълняващи следните функции:

  • приемане на стратегия за развитие на колежа, която се актуализира всяка година
  • приемане на правилника за дейността на колежа
  • приемане на учебния план на колежа
  • определяне на формите на обучение
  • обсъждане на резултатите от обучението

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close