Настаняване

За много хора обучението в колеж по един или друг начин ги сблъсква с факта, че трябва да се устроят самостоятелно, далече от дома и тази идея може да породи у тях чувство на несигурност или обезсърчаване. По тази причина е изключително важно те да намерят място за живеене, където да се чувстват спокойно и уютно.

Тук зад гърба им застава колеж „Омега", за да могат да бъдат изпълнени тези условия.

Колеж „Омега" разполага с база данни с квартири, които се предлагат в града, и е винаги готов да съдейства, за да осигури най-добри условия за своите колежани.
 
Както скоро ще откриете, обучението в „Омега" не е свързано само с лекции, упражнения и оценки. По време на вашето пребиваване в колежа ще срещнете много хора, ще завържете приятелства, които могат да продължат дори цял живот!

Ако имате някакви въпроси или трудности, свързани с намирането на квартира, моля, обърнете се за помощ към Учебен отдел.