ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕБНА 2019-2020г.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.

Обучение в колеж  Омега се провежда за 2 години, общо 4 семестъра, задочно.

Таксата за един  семестър е 490 лв.

Записването в колежа  става по документи, без приемен изпит.При записване  кандидатът трябва да представи следните документи в учебен отдел:

  • Диплома за завършено средно образование (оригинал)
  • Медицинско свидетелство от личния лекар, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не е противопоказна за здравето му
  • 5 бр.снимки паспортен формат, матирани

Документите  могат да бъдат подадени и от друго лице без пълномощно.

На място се попълва Заявление за записване по образец , както и 2 бр. Декларации за съгласие за обработка на личните данни. Заплаща се еднократна административна такса  в размер на 50 лв.                                                                                                                                                                                               За повече информация можете да се свържете с Учебен Отдел по телефон  и  по e-mail , посочени в раздел „Контакти“ на сайта .

ПРОДЪЛЖАВАНЕ ВЪВ ВУЗ

След  приключване на обучението си в колеж Омега, колежаните имат възможност да продължат образованието си  за ОКС „бакалавър“  и „ магистър“ във ВСУ -Варненски Свободен Университе, по силата на сключения рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност. След приравняване на обучението от Колеж Омега, обучението във ВСУ  продължава по индивидуална програма.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Колеж „Омега" Пловдив:

  • Понеделник - Петък - от 9:00ч. - 17:00ч.

Почивни дни: събота, неделя и националните празници

Сертификация по ISO 9001:2015

От  01.02.2017г. в ЧПК „ОМЕГА“ е внедрена системата за управление на качеството по  по ISO 9001:2015, като на 28.04.2017г. е проведен успешно първият външен одит.

На 23.04.2018г. е проведен успешно втория външен одит.