ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕБНА 2018-2019г.

ЗАПИСВАНЕ

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА: БЕЗПЛАТНА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА КАМПАНИЯ 2018-2019!

Записването в колежа става по документи и on-line.

  1. При записване в Колежа кандидатът следва да представи:
  • Заявление по образец
  • Диплома за завършено средно образование /оригинал/
  • Медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не е противопоказна за здравето му /от личния лекар/;
  •  3 броя снимки /паспортен формат, матирани/
  • Еднократна административна такса: 50 лв
  • Декларация по Закона за защита на лични данни

* Документите могат да бъдат подадени и от друго лице без пълномощно.

 

Обучението в Колеж Омега е задочна форма на обучение и се провежда за срок 2 години или 4 семестъра.

Таксата за един семестър е 490 лева (за III и IV семестър).

I-ви семестър - Есенен семестър.

II-ри семестър - Пролетен семестър.

Ръководството на колежа предоставя социална програма, която осигурява първата учебна година да бъде безплатна!

От сайта на Колеж Омега - www.collegeomega.com , може да се изтегли електронен вариант на Заявление за записване в Колеж ОмегаДекларация по Закона за защита на лични данни и Декларация съгласно Общия Регламент за защита на личните данни на ЕС, който е в сила от 25 май 2018.

Попълнени и подписани, документите могат да бъдат сканирани и изпратени  заедно с останалите необходими документи на e-mail:omegacollegebg@gmail.com

Записването в Колеж Омега може да се извърши до края на месец септември!

РАБОТНО ВРЕМЕ

Колеж „Омега" Пловдив:

  • Понеделник - Петък - от 9:00ч. - 17:00ч.

Почивни дни: събота, неделя и националните празници

 

Сертификация по ISO 9001:2015

От  01.02.2017г. в ЧПК „ОМЕГА“ е внедрена системата за управление на качеството по  по ISO 9001:2015, като на 28.04.2017г. е проведен успешно първият външен одит.

На 23.04.2018г. е проведен успешно втория външен одит.