ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕБНА 2018-2019г.

Информацията в момента се актуализира.

ЗАПИСВАНЕ

Записването в колежа става по документи и on-line.

 1. При записване в Колежа кандидатът следва да представи:
 • Заявление по образец
 • Диплома за завършено средно образование /оригинал/
 • Медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се обучава, не е противопоказна за здравето му /от личния лекар/;
 •  3 броя снимки /паспортен формат, матирани/
 • Еднократна административна такса: 50 лв
 • Декларация по Закона за защита на лични данни

* Документите могат да бъдат подадени и от друго лице без пълномощно.

 1. Записването on-line става:
  • От сайта collegeomega.com се изтегля електронен вариант на Заявление за записване и Декларация за лични данни
  • Банковите данни ще бъдат предоставяни отделно за всяка една специалност

Обучението в Колеж Омега се провежда за 2 години, 4 семестъра, редовно и задочно.

Таксата за един семестър е 490 лева (за III и IV семестър).

I-ви семестър - Есенен семестър.

II-ри семестър - Пролетен семестър.

От сайта на Колеж Омега - www.collegeomega.com , може да се изтегли електронен вариант на Заявление за записване в Колеж Омега 1 (по специалности „Компютърни мрежи“ и „Организация и управление на хотелиерството"), и 2  (по специалности „Графичен дизайн“ и „Интериорен дизайн“), както и Декларация по Закона за защита на лични данни. Попълнени и подписани, документите могат да бъдат сканирани и изпратени  заедно с останалите необходими документи на e-mail:omegacollegebg@gmail.com

Записването в Колеж Омега може да се извърши до края на месец август, ако желаете да посещавате безплатния курс по английски език през месец септември, и до края на месец септември, ако не желаете да посещавате безплатния курс по английски език през месец септември.

КОЛЕЖАНСКИ ОТСТЪПКИ

1. При прием на група колежани от 2-ма и повече души - 5% отстъпка от една семестриална такса за всички лица

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

РАБОТНО ВРЕМЕ

Колеж „Омега" Пловдив:

 • Понеделник - Петък - от 9:00ч. - 18:00ч.

Почивни дни: събота, неделя и националните празници

 

Сертификация по ISO 9001:2015

От  01.02.2017г. в ЧПК „ОМЕГА“ е внедрена системата за управление на качеството по  по ISO 9001:2015, като на 28.04.2017г. е проведен успешно първият външен одит