Компютърни умения

Безплатно
Записване
Компютърни умения

За кого е предназначено обучението

 За всички служители, мениджъри, управители, самонаети лица, чиято работа е свързана с ежедневна работа на компютър, както и за хора, които желаят да усъвършенстват Компютърните си умения.

Кой може да вземе участие в курса

В програмата може да вземе участие всяко работещо на трудов договор или самонаето лице от частния сектор, независимо на каква позиция работи и на какъв работен ден, вкл. служители в отпуск по майчинство (бащинство).

В резултат на обучението курсистите ще:

 • могат да работят свободно с текстообработващи програми – Microsoft Word;
 • могат да работят свободно с електронни таблици – Microsoft Excel;
 • могат да работят свободно с Бази Данни;
 • могат да работят свободно с Internet;
 • могат да намират бързо информацията, от която се нуждаят;
 • получат Сертификат за владеене на ключовата компетентност;
 • преодолеят притеснението си и ще добият самочувствие.

Система на обучение и основни теми

ЧПК Омега притежава няколко модерно оборудвани компютърни зали с инсталирани най-новите софтуерни пакети, което предоставя  на обучаемите възможност да се запознаят и да работят според най-високите стандарти в IT областта.

Основните теми, заложени в курса, могат да бъдат адаптирани според желанията и интересите на участниците, като приоритет може да се предостави на една или няколко теми, както и да бъдат включвани допълнителни теми (Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Office Project)

При обучаеми изцяло от една фирма или сектор програмата на ЧПК „Омега“ позволява да бъде изцяло адаптирана към придобиване на знания и решаване на казуси от практиката на самата фирма.

Форма на обучение

Няколкото компютърни зали предоставят възможност обучението да бъде организирано според желанията и възможностите на обучаемите като занятията могат да бъдат в дневна, вечерна, съботно-неделна или комбинирана форма. Целта ни е да осигурим равни възможности, както за работещите дневна смяна, така и за работещите друг тип смяна.

Преподаватели

Преподавателите на ЧПК „Омега“ са експерти с богат преподавателски и практически опит, всеки от които е специалист в своята област.

Как да заявите вашето обучение?

 1. Свържете се с нас, за да Ви дадем подробна информация за отделните курсове.
 2. Подайте заявление в „Бюро по труда“ по местоживеене или месторабота – приложете копие от  лична карта, копие от диплома за завършено образование. След като ви одобрят от „Бюро по труда“, вземете своя ваучер.
 3. Свържете се с нас, за да Ви запишем в подходящата група.

Особености на курса

 • Лекции 0
 • Тестове 0
 • Продължителност 45 часа
 • Ниво на умение Начално
 • Език Български
 • Студенти 0
 • Оценки Собствена
Учебната програма е празна.
Безплатно

Warning: include(/home/omegacollege/collegeomega.com/wp-content/plugins/learnpress/templates/single-course/enroll-button-new.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/omegacollege/collegeomega.com/wp-content/plugins/learnpress/inc/lp-template-functions.php on line 1191

Warning: include(): Failed opening '/home/omegacollege/collegeomega.com/wp-content/plugins/learnpress/templates/single-course/enroll-button-new.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/omegacollege/collegeomega.com/wp-content/plugins/learnpress/inc/lp-template-functions.php on line 1191