Курсов център

Добре дошли в КУРСОВИЯ ЦЕНТЪР  на колеж Омега.

Курсовият център е самостоятелно звено от цялостната структура на Колеж „Омега". Дейността си стартира още от създаването на колежа през 2006г. с екип от утвърдени професионалисти - мениджъри, опитни преподаватели и инструктори.

Основната цел на центъра е, чрез осигуряване на висококачествено и съвременно обучение, да повиши езиковата и професионалната подготовка както на колежаните, така и на всички, желаещи професионално и личностно израстване и усъвършенстване.

Насочеността на обученията е изцяло практическа, като след завършване на курса, участниците получават сертификат за владеене на съответното умение.