Колежански съвет

Колежанският съвет е организация, в която участва по един представител от всяка специалност от I-ви и II-ри курс. 

 

Целите на този съвет са:

  • да обединява колежаните;
  • да участва в управлението на колежа;
  • да съдейства за организирането на колежанските дейности;
  • да формулира, изразява и осъществява ценностите, интересите и волята на колежаните;
  • да служи като форум за изразяване и обмяна на идеи и мнения.