За Нас

Основан в Пловдив, колеж "Омега" бързо се налага като една от главните институции за обучение и развитие в България.

Колежът се стреми към развитието и разпространението на науката и просветата. Като един от водещите центрове на професионално обучение, "Омега" има няколко основни цели:

 • да запази и подобри позицията си на висококачествено колежанско обучение;
 • да изравнява постиженията си със световните стандарти;
 • да осигури отлична среда за обучение;
 • да подпомага придобиването на знания в широк спектър от професионални дисциплини;
 • да изгради лидери, подготвени за високи лични и професионални постижения.

 Колеж  "Омега" особено цени интелектуалните и икономически връзки с българското общество, което формира неговото начало и осигурява основатa, от която ще продължи към най-широките интернационални хоризонти, обогатявайки себе си и България.

Частен Професионален Колеж "Омега"  се е  посветил на:

 • Осигуряване на достъп до висококачествено професионално обучение
 • Интерактивно преподаване и образование
 • Осигуряване на възможности за всеки човек да достигне пълния си потенциал
 • Колегиални и добронамерени отношения
 • Толерантност спрямо разнообразието и индивидуалните различия
 • Дейност в полза на обществото
 • Удовлетворение от интелектуалното развитие

Мисия

Избирайки колеж „Омега", Вие се записвате в модерно учебно заведение, чиято мисия е да Ви постави в условия на истински качествено обучение и да Ви даде прекрасен старт в професионалния живот.

Непрекъснатото усъвършенстване на методите ни на преподаване създава предимство в процеса на обучение. Подпомагайки колежаните ни за все по-аналитично, критично и етично мислене, ние изграждаме лидери, способни да се справят с всяка срещната трудност.

Като съчетаваме гъвкаво преподаване с интензивна изследователска дейност, гордо можем да заявим, че се числим към XXI век, а натрупаните знания и опит се отличават с по-високо качество и по-широка приложимост в обществото като цяло.

Развитие на личността, добиване и задълбочаване на познанията, насърчаване на културния обмен между страната ни и света, решаване на социални, политически, икономически и културни проблеми чрез свързване на вече съществуваща практика и нови проучвания - всичко това ни задължава да поемем сериозна отговорност.

Което и правим с много желание и професионализъм!

Визия

Колеж "Омега" си определя като основна цел да бъде истинско образователно огнище в национален мащаб.

За да се постигне това, ние залагаме на грижата към развитието на колежаните, както в интелектуален, така и в нравствен план, а резултатът от този процес трябва да е реализацията им в професионалната и социалната сфера.

Разбира се, това не би могло да се осъществи без подходяща академична среда, в която преподавателите да се чувстват достатъчно добре и да предават успешно своите знания и опит на колежаните. По този начин създаваме не просто прекрасно място за обучение, а правим стъпка към едно по-качествено общество, основаващо се на истински професионализъм и вяра в доброто.

Убедени сме, че знанието е сила, способна да промени света, придавайки му разумна форма.

Срещнете се с нашия колектив