Завършилите специалността  могат да заемат ръководни длъжности в хотелите и местата за настаняване на гости. Завършилите специалността придобиват IV степен на професионална квалификация за професията “Хотелиер”.

В учебния  план за изучаване на специалността е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели колежаните да усвоят система от знания за основните изисквания, свързани с организацията на работата в хотела; умения и професионални компетенции за посрещане, регистрация, настаняване и обслужване на гостите според утвърдените технологии и стандарти. Изучават се дис;иплините : чужд език, бизнес комуникации, бизнес планиране,  икономика, информатика, менадмент, маркетинг, правна уредба, технология на хотелиерското обслужване, предприемачество, публични финанси, счетоводство, туроператорска и турагентска дейност, кетъринг и хотелиерство и др.

Завършилите специалността придобиват IV степен на професионална квалификация за професията фирмен мениджър.

Специалността се основава както на усвоените знания по фундаменталните икономически дисциплини, така и на някои специални дисциплини. Тя изучава същността и съдържанието на предприемачеството като теория и стопанска дейност. Специалността конкретизира и доразвива придобитите икономически знания и умения. Разкрива практическите методи, подходи и средства, които отделната организационна структура /предприятие, фирма, бизнесмен, предприемач/ трябва да използва в условията на пазарни взаимоотношения за постигане на целите си.

В учебния  план за изучаване на специалността е включено учебно съдържание, с овладяването на което се цели колежаните да усвоят система от знания за основните изисквания, свързани с мениджмънта на фирмата,счетоводството, международния бизнес, предприемачеството и дребния бизнес, управлението на финансите на фирмата, маркетинг и реклама, икономикс, бизнес планиране, организация и управление на човешките ресурси и др.

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close