Заявление за записване

Моля, попълнете коректно всички полета!

Специалност, за която кандидатствате:

Форма на обучение - в момента ЧПК "Омега" предлага ЗАДОЧНА форма на обучение по изброените специалности.

Предишни/настоящи образования

Моля, изберете по хронологичен ред всички училища, в които сте учили или учите.

№1

Дата на завършване

Придобита квалификация

№2

Дата на завършване

Придобита квалификация

Друга информация

Моля посочете източниците и причините, поради които се записвате в ЧПК "Омега"

Източници

Причини

Колеж "Омега" ще се свърже на посочения от вас и-мейл или телефон в рамките на 24 часа!
Благодарим, че се записвате при нас!