demo_image

Орлин Митушев

Лектор
  • Обучил е над 5000 търговци, мениджъри продажби и обслужващ персонал в над 250 семинара на теми „Продажбени умения“, „Управление на продажбите“, „Умения за водене на преговори“, „Работа в екип“.
  • Повишил продажбите за 2003 г. с 10 до 30 % и създател на над 10 CALL CENTER-а на редица водещи български търговски компании.
  • Консултант и тренер в областта на маркетинг и продажбите на редица водещи европейски и български търговски компании.
  • Десет годишен опит като професионален мениджър и тренер продажби в „Electrolux“ – Германия.

Обучаван в Швейцария, Германия и Англия от „AIM Enterprise Profiling“,Abegglen & Partners Management Consultants International (A&P), Цюрих.

Other Members