Кариерен център

Кариерният център на „Омега" има за цел да организира и предостави на колежаните възможността за реална професионална активност, както по време на обучението, така и след завършването му.  По този начин центърът оказва огромно влияние върху бъдещите планове и реализация на колежаните.

Основната цел на екипа, който подготвя и организира професионалната реализация на колежаните, е да им съдейства при намирането на най-подходящата работа за тях, като едновременно с това да ги мотивира и да им вдъхне увереност. За тази цел на колежаните се предлагат различни консултации и подготовки.

Основни услуги на кариерния център

Всички посочени по-долу услуги са безплатни както за колежаните, така и за работодателите. Услугите на Кариерния център към Колеж „Омега" са насочени в две направления:

Услуги към настоящите колежани:


* Съдействие при търсене на работа или стаж - Кариерният център поддържа връзка с работодатели и Агенции за подбор на персонал, чрез които се стреми да съдейства на колежаните в намирането на подходяща работа /стаж за тях.
* Съдействие на колежаните за осъществяване на контакт с конкретен желан работодател - ако желаете да осъществите контакт с конкретен работодател, консултантите от Кариения център разполагат с начини, чрез които да Ви съдействат това да стане.
* Кариерно консултиране - консултации за начина и посоката на развитие на кариерата. Екипът на Кариерния център е специализиран в съдействието при начертаване на кариерен план, при определяне на краткосрочните и стратегическите цели в кариерата, както и при дефинирането на насоки за усъвършенстване на професионалната квалификация и оформяне на програма за развитие.
* Кариерно ориентиране - ориентиране на колежаните към най-подходящите за тях професионални сфери въз основа на качества и умения, които притежават. Ориентирането става посредством попълване на професионални анкети, въпросници и методики за кариерно ориентиране и определяне на областите, имащи особена важност при личностната и професионалната реализация.
* Консултации при съставяне на CV и мотивационно писмо, както и друг тип документи, необходими за кандидатстване за работа.
* Консултации и напътствия за цялостния процес на подбор при кандидатстване за работа: Цялостно протичане на интервюто за работа, очаквания на работодателя, поведение по време на интервю, получаване на обратна връзка.

Услуги към завършилите колежани:


Колеж Омега се стреми да поддържа активни и постоянни отношения с всички членове на общността от завършили колежани като им предоставя възможност да се възползват от услугите на Кариерния център и след като се дипломират. Чрез установените вече контакти с работодатели и агенции за подбор на персонал, Кариерният център се стреми да окаже на всички желаещи завършили колежани:
* Съдействие за намиране на желаната от тях работа;
* Съдействие за намиране на информация за конкретна фирма или работодател;
* Консултации относно трудовите им права.

И всички други услуги, с които бихме могли да бъдем полезни в професионалното реализиране на възпитаниците на Колеж Омега.

Приемно време на Кариерния център за колежани:


Желаещите да се възползват от услугите на Кариерния център към Частен Професионален Колеж „Омега" - Пловдив могат да го направят всеки петък от 13.30 до 17.30ч. в Отдел „Управление на Проекти".

За контакти, информация, и заявяване на индивидуална среща с нашите консултанти, изпратете имейл на: karieri@collegeomega.com
Колеж "Омега" може да предложи следните услуги на работодателите:

* Съдействие на работодателите при подбор измежду колежаните (извършване на предварителния подбор и преглед на документи, изготвяне на професионално-психологически профили на кандидатите и представяне на интервю с работодателя само на най-подходящите кандидати измежду всички колежани)
* Разпространение сред колежаните на обяви за работа, стажове, стипендии и друга информация.
* Организиране на фирмени представяния.
* Разпространение на фирмени флаери чрез стойки за брошури, разположени на входа на колежа, както и раздаване на флаери на колежаните в аудиториите на колежа.
* Организиране на Дни на кариерата - изложение на компании в сградата на колежа.
* Организиране на публични прояви с участието на колежаните - конкурси и изложби.
Изисквания и разпространение на обяви на работодатели

Изисквания към обявите:

* Кратко описание на дейността на компанията и лого;
* Име на позицията;
* Описание на позицията, дейности и отговорности; изисквания към кандидатите
* Условия на труд, предложени от работодателя
* Срок за кандидатстване
* Контакти на компанията (име, телефон, адрес), фирмена web страница.

Обявите се разпространяват по следните начини:

* публикуване на сайта на центъра;
* изпращане по имейл до всички колежани;
* поставяне на информационното табло във фоайето на Колежа.

Организиране на фирмени представяния

* Уточнява се ден, час и зала за мероприятието;
* Компанията представя свои рекламни материали (плакати и брошури) в срок до една седмица преди представянето, които се поставят на информационното табло във фоайето на колежа.
* Информацията се разгласява чрез сайта на центъра, по и-мейл до колежаните и чрез плакати в колежа
* По желание на компанията, Кариерният център осигурява техника за презентацията (лаптоп, мултимедия, екран).

За контакти, информация и заявяване на индивидуална среща с нашите консултанти, изпратете имейл на:

omegacollegebg@gmail.com

или се свържете с нас на телефони:

GSM: +359 882 933 561

Tel. +359 32 944 544